Hjemløs. Romanen om den glemte march i 1928

Johannes har været hjemløs i årevis, sovet i trappeopgange, lader og udhuse. Levet af det der kom forbi. Alting går kun én vej og det er ned, ned, ned. Alt omkring ham ser ud til at gøre sig umage for at det skal gå så hurtigt og ydmygende som muligt. Ingen giver ved dørene i de kolde vintermåneder i 1928.

Det ændrer sig brat, netop som alle muligheder synes brugt op. Johannes møder en ok hjemløse i Kjellerup, der har fået den ide at mobilisere alle på landevejen og gå hele vejen til Christiansborg, for at kræve bedre forhold for de hjemløse. Den lille håndfuld bliver hurtigt til 300 og på vejen ned gennem Jylland vokser toget støt i takt med hver eneste by det passerer.

Midtvejs forsøger politiet at opløse toget efter direkte ordre fra Justits­ ministeren, men da er det for sent, som en bølge søger de hjemløse gennem landet. I Johannes vågner noget helt nyt i de dage – og i København får soldaterne udleveret skarp ammunition og tager opstilling på byens tage.

”Hjemløs” er en roman der bygger på virkelige hændelser, under den store march mod København i 1928. Den beskriver livet på landevejen, det politiske spil marchen sætter i gang, men mest af alt tegner den intense portrætter af de mennesker og de skæbner der knyttes sammen undervejs. Et fantastisk tidsbillede og et stykke smertelig Danmarkshistorie, som mange har haft alt for travlt med at glemme.

 

Hjemløs A3 rød

Advertisement

3 thoughts on “Hjemløs. Romanen om den glemte march i 1928

  1. Pingback: Den glemte march. Interview med Michael Valeur om hans roman ‘Hjemløs’. – Historieselskabet

  2. Hej Michael, fremragende interview med Liv
    Som du måske ved har jeg udgivet en bog om folkeskolens voldelige fortid. Det er 143 personlige beretninger fra 1880 til 1981. Bogens titel er “Skoletæsk- og lærernes ulovlige lussinger”

    Like

  3. Pingback: Hjemløsemarchen i 1928 - da tusindvis af hjemløse gik ind i glemslen - POV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s