Hjemløs. Romanen om den glemte march i 1928

Johannes har været hjemløs i årevis, sovet i trappeopgange, lader og udhuse. Levet af det der kom forbi. Alting går kun én vej og det er ned, ned, ned. Alt omkring ham ser ud til at gøre sig umage for at det skal gå så hurtigt og ydmygende som muligt. Ingen giver ved dørene i de kolde vintermåneder i 1928.

Det ændrer sig brat, netop som alle muligheder synes brugt op. Johannes møder en ok hjemløse i Kjellerup, der har fået den ide at mobilisere alle på landevejen og gå hele vejen til Christiansborg, for at kræve bedre forhold for de hjemløse. Den lille håndfuld bliver hurtigt til 300 og på vejen ned gennem Jylland vokser toget støt i takt med hver eneste by det passerer.

Midtvejs forsøger politiet at opløse toget efter direkte ordre fra Justits­ ministeren, men da er det for sent, som en bølge søger de hjemløse gennem landet. I Johannes vågner noget helt nyt i de dage – og i København får soldaterne udleveret skarp ammunition og tager opstilling på byens tage.

”Hjemløs” er en roman der bygger på virkelige hændelser, under den store march mod København i 1928. Den beskriver livet på landevejen, det politiske spil marchen sætter i gang, men mest af alt tegner den intense portrætter af de mennesker og de skæbner der knyttes sammen undervejs. Et fantastisk tidsbillede og et stykke smertelig Danmarkshistorie, som mange har haft alt for travlt med at glemme.

 

Hjemløs A3 rød

Advertisement

Smykkedigte/drømmekort

Smykkedigte og drømmekort er en del af Chokoladefabrikkens eksperimenter med at udgive digte på nye måder. De foreligger her på tryk som i en klassisk digtsamling, men digtene udgives også på andre måder:Smykkedigte
Digte hvor ordene er lagt ned i et smykke i stedet for sten. Smykket afgiver kun sin hemmelighed når smykket scannes. Hvert smykkedigt knytter sig til ét unikt smykke. Smykkerne er udstyret med en QR-kode og når det scannes toner digtet frem sammen med et stykke musik. På den måde bliver digtene og musikken en del af smykkets udtrykDrømmekort
Digte hvis omfang passer til bagsiden af et postkort
men rammer en følelse der ellers kræver langt flere ord. Drømmekortene er en del af en applikation, hvor brugerne selv kan kombinere digte, billeder og musik til et personligt digitalt postkort, som de kan sende til en vigtig person i deres liv. Samtidigt bliver digtene udgivet som en samling af fysiske postkort, som man enten kan beholde eller sende ud i verden.Forside

Dyrk ikke natten

”Dyrk ikke natten” er en samling noveller med en gennemgående jeg-figur. Hver novelle er et nedslag i de små eller store øjeblikke der forandrer alt. Bogens første halvdel koncentrerer sig om barnets måde at se verden på og kampen for at forstå hvad de voksnes verden egentlig går ud på; de voldsomme ægteskaber, hvad der sker om natten når alle sover og begreber som sex og død. Anden halvdel domineres af ungdomsnoveller der kredser om ”dem der snubler undervejs”; trækkerdrenge, narkomaner, de psykisk syge. Både i barndoms og ungdoms novellerne spiller selvmordet en væsentlig rolle, men trods det mørke emnevalg er novellerne holdt i et varmt, tæt sanset og poetisk sprog. Samlet giver ”Dyrk ikke natten” et godt og detaljeret signalement af den tid hvor arbejderklassen byggede huse og flyttede til forstaden uden helt at få identiteten med.

DYRK_IKKE_NATTEN_FLAT